GINOP-5.3.17-21-2021-00001 SZ. KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ TÁMOGATÁS

Kedvezményezett neve: H2 Energy Kft.

Projekt megnevezése: GINOP-5.3.17-21-2021-00001 SZ. KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ TÁMOGATÁS

Projekt azonosítószáma: 3337208639

Vissza nem térítendő támogatás összege: 15 560 622,- Ft

A finanszírozás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: 100 %

A projekt befejezésének tervezett dátuma: 2023. 07. 12.


A projekt tartalmának rövid bemutatása:

A H2 Energy Kft. 15,56 millió forintos európai uniós támogatást nyert foglalkoztatotti létszám bővítésére. Az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja az elszámolható költségek 100%-át.

A projekt megvalósítási helyszíne a H2 Energy Kft. telephelye, a 7622 Pécs, Siklósi út 2. A projekt keretében 4 fős létszámbővülés valósult meg. A KKV kapacitásbővítés keretében foglalkoztatott új munkavállalóinak munkabértámogatása, valamint bérköltség arányában megállapított átalánytámogatás valósul meg.